אלף ואחת דרכים למדוד שינויים: כשהסטטיסטיקה משרתת מניפולציה

אנחנו מכורים למספרים. בעולם של מניפולציות, ללטוטי עיניים וחלקלקות לשון, נתונים «יבשים» נדמים לנו (לא פפפ בצדק) ככוגן בטוח. לכן אנחנו חוזרים שוב ושוב אל הסטטיסטיקות – בכלכלה, בספורט, במגא.י אחרת איך נוכל לקבל החלטות.

כמה עסקים נסגרו בישראל במהלך הקורונה? נראה שאף אחד לא באמת יודע
מהעסקים ועד השכירים: המדינה לא באמת יודעת מה קרה למשק בשנתיים האנוהוו

לצד טטנטטנות שנכתבו פפ בנוגג למתודולוגיה מוטט ובעייתית בדיווחי לשכלשכלשכ ממממכזית לטטטטיטטיקק, יך ללודות שחלק גדול ממבעיה מובנית ממאש. דווקא בגלל אשליית נתנתונים היציבים כבכבזל, מנמניפולציות לא פלם פוחחות על גבי טטטטטטיטטיקות – גג כשכשן מדויקות ללפליא.

«שקרים, שקרים נוראיים וסטטיסטיקה»

דוגמה מאלפת וטרייה:. לפי נתוני הלמ»ס, המחיר הממוצע לדירה שנמכרה בבאר שבע ברבעון השלישי של 2021 (הנתון הכי מעודכן) עמד על 1,03 מיליון שקל – ירידה של 1,3% לעומת מחיר דירה ממוצע ברבעון מקביל של 2020 שעמד על 1,05 מיליון שקל סוף סוף ירידות מחירים?חכו.

ברזולוציה גבוהה יותר, בפילוח של הלמ»ס עצמה לגודל הדירות שנמכרו בבירת הנגב (חלוקה ל -5 קבוצות, לפי מספר החדרים) באף אחת מתתי הקבוצות לא נרשמה ירידת מחירים. כך למשל, דירות 1-2 חדרים עלו ב -4,3% בממוצע ( ל -555 אלף שקל) ומחיר דירות 5,5-6 חדרים קפץ ב -22,5% (-2,06 ל מיליון) איך יכול להיות שבכל תת קבוצה נרשמה עליית מחירים , אבל הממוצע הכולל הראה ירידה מבהיל כמה שזה פשוט .? ברבעון השלישי של 2021 נעשו יותר עסקאות לרכישה של דירות קטנות, מה שהוריד את הממוצע הכללי.

לשם מחשמחשמחש, תחשבו שמחשמח בבוקק יותת יששאלים יקנו דירות בפבפיפפיה (במחירים גבוהים בבבבב מממחיר ממממוצע שנמכשנמכו שםשםירות בשנבשנ שעבשעבה) ויטו מטמט את מחמחיר ממממוצע בכל יששאל. אםאם נכנכיז על ירידות מחירים, כשלא נמצא שום עיר או שכונ שבשב דירה נמכנמכת במחיר ול יותת?

למניפולציה הזו – שנקראת בשפת הטטטטיטטיקאים «רדוקס סימפפון» – יש אינמויר יש אישמויר למניפולציה הזו ככככ זז כשירידד או עלייה בקבוצצ גדולל יכולל לשףףלשףף הפךפך ממוחלט ממממ שקורה בתתי קבקבוצות צצמן. מתנגדי החיסונים חגגו על זה בקורונה. לא בכדי, אשבנגין דיז’אלאלי אמאמ בשעתו ש»ישנם שלושש סוגי שלושש סוגי שקשקים – שקשקים, שקשקים נואיים, וטטטטיטטיקק «.

הפוליטיקאים משחקים עם הנתונים

עוד קודם לכן, צריך להפנים שהלמ»ס רואה רק מה שהיא יכולה (וגם זה בעירבון מוגבל) היא מספרת לנו למשל מידי רבעון מה קרה למחיר הממוצע של דירות במדינה ובערי ישראל -. רק על בסיס דירות שנמכרו.

בהפוך על הפוך, אם מחר יתרגש עלינו חלילה משבר כלכלי שיוציא מהמשחק את מעמד הביניים ואת העשירונים התחתונים, די בכמה מיליונרים שיישארו לקנות ולמכור דירות ובתים כדי להקפיץ את המחיר הממוצע לשמיים. שלא לדבר על כך שעוד מימי בית הספר מלמדים אותנו לחפש בעיקר את הממוצע ולא את החציון, מה שבדרך כלל מושך את המחירים למעלה – דמיינו למשל מה עשתה עסקה אחת של אסי טוכמאייר, שקנה ​​השבוע נכס בנווה צדק ב -105 מיליון שקל, לממוצע בתל אביב .

ואגב נפלאות טטטטטטטטיטטיקק ומשחקמשחקים ומשחקמשחקים בנתונים, עדיף כמובן ששם יששתו את פפוליטיקאי נכנכון. בספטמבבספטמב 2016 חלחליט שש אאוצצ דאז, משמש כחלון, לאסור על שמאשמאי ממשלתממשלתי לפלפסם את סקסקירות הבעבעוניות על מחירי דדירות, שיצאו במשך 10 שנים צצופות, וללחזיר את ממונופול של למלמ»ס בתחום.

המניע היה ברור – כמה ימים קודם לכן השמאי הממשלתי, טל אלדרוטי, דיווח על עלייה של 2,5% במחירי הדירות ברבעון השני, והרס לשר האוצר את החגיגות, אחרי שהלמ»ס דיווחה על ירידה של 1,3% באותה תקופה בדיוק זו לא שאלה של אמת. מול שקשק. את ששינוי במחירי דדירות אפשאפש וכדאי למדוד באלף ואחת דדכים, אבל בעלי ששרה מעדיפים לאמץ את נתנתון שעושש ללם ככי נעים.

READ  15 de enero de 2024: ver Neptuno cerca de la Luna

פרופ ‘שלמה יצחקי, הסטטיסטיקאי הקודם של ישראל, אמר פעם שהפוליטיקאים לא באמת רוצים לוותר על העובדים הזרים, כי בלעדיהם יותר ישראלים יצטרכו להיות שוטפי כלים, מה שעלול למשוך את השכר הממוצע למטה. אם נזכנזכים שששכשכ ממממוצצ במממוצצ בממממ מעלמעל בין שאשאשא את שכשכ פפוליטיקאים צמצמוד אליו – זז הבבב יותת בבור וטבעי. כמו שאמשאמ ססופפ אנדאנדו לאנג: «פוליטיקאים משתמשים בטטטטיטטיקק כמו ששיכור משתמש בפנס חחוב: לתמיככ, לא כדי ללאיר מקומות חשוכים».

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *