Срам за България в две класации, вижте европейските заплати …

1 de enero de 2022 В 21 от 27-те държави членки на ес има национална минимална заплата, като такава няма единствено в дания, италия, кипър, австрия, финландия и швеция.

Въз основа на нивата на минималната работна заплата в евро тези 21 държави членки могат да бъдат разделени на три основни групи, показват данни на Евростат.

Месечни минимални заплати (преди да ъдат приспаднати всички данъци и осигурителни вноски) под 1 000 евро има в в 13 страни от ес, a 6 те са над 1,500 евро.

През януари тази година 13 държави членки, разположени в източната и южната част на ес, имаха минимални заплати под 1000 Евро на месец.

Най-ниска е тя в България (332 евро), защо ли не се учудваме от срамното място. Следвана от латвия (500 евро), румъния (515 €), унгария (€ 542), ъърватия (€ 624), словакия (646 €), чехия (€ 652), естония (€ 654), полша (€ 655), Полша (655 €), Литва (730 €), Гърция (774 €), Малта (792 €) y Португалия (823 €).

В Словения (1074 евро) и Испания (1126 евро) минималните заплати варират малко над 1000 евро на месец, докато в останалите шест държави членки минималната заплата е над € 1,500 на месец: Франция (€ 1603), Германия (€ 1621) Белгия ( 1658 €), Нидерландия (1725 €), Ирландия (1775 €) y Люксембург (2257 €).

За сравнение, федералната минимална заплата в Съединените щати е 1110 евро прег януа2 прег януа2 п.

Вижда се, че най-ниската минимална заплата, която е в ъългария, елизо 7 пъти по-ниска от най-високата, която в люксембург. Въпреки Това, Различията са значително По-Малки, след Като се вземат предвид разликите в ценовите.

Когато се изразяват според стандарта на покупателна способност (СПС) минималните заплати в държавите членки с по-ниски нива на цените стават относително по-високи в сравнение с тези в държавите членки с по-високи нива на цените.

Чрез елиминиране на ценовите разлики минималните заплати варираха от 604 СПС на месец в България до 1707 СПС в Люксембург, което означава, че най-високата минимална заплата е била почти 3 пъти по-голяма от най-ниската.

Въз основа на това е възможно да се разграничат две основни групи: група 1 с национална минимална работна заплата над 1000 СПС и група 2 с национална минимална работна заплата под 1000 СПС, посочва официалната европейска статистика.

В група 1 влизат люксембург, германия, нидерландия, белгия, франция, ирландия, словения, испания, полша и литва. Техните национални минимални заплати варират от 1038 СПС en Литва до 1707 СПС en Люкуб.семм

Втората група включва румъния, португалия, малта, ъърватия, ъърция, унгария, чехия, естония, словакия, латвия и ъългария. Националните минимални заплати за тази група варират от 604 СПС en България до уми СЃн СЏСв

Всички страни кандидатки и потенциални кандидатки за ЕС с национална минимална работна заплата принадлежат към група 2, като нивата на минимална работна заплата варират от 401 до 888 Албания в СПС СПС в Черна гора.

По този показател Съединените щати също попадат във втората група с 920 СПС.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *