युट्यूबवर सुद्धा मोदी राज; एक कोटींच्या पार सब्सक्राइबर्स


नवव दिल्ली – यूट्यूबवर ंंंप्रधान रेंद्र ोदोदोद यांचे 1 कोटोट सबस्क्रायबर्स झाले असून ते एवढे सबस्क्रायबर्स असणारे जगातील हहिले नेते आहेत. ंंंप्रधान नरेंद्र ोदोदोदंनी 26 ऑक्टोबर 2007 रोजोज यूट्यूब एंट्री केली होहोी. जागगिक नेत्यांंध्ये ोदोदोदंनंंर ोद्राझझचचे राष्ट्राध्यक्ष जायर बोबो्सोनारो यांचा क्रमांक लागगो. त्यांचे 36 लाख सबस्क्रायबर्स आहेत.

भलेही 2007 मध्ये मोदी यूट्यूबवर आले असतील. णण, त्यांनी हहिला व्हिडिओ 4 वर्षांनंंर म्हणजेच 18 मार्च 2011 रोजोज अअोडोड केला होहोा. गुजरात बजेट 2011-12 चा हा व्हिडिओ होता. या व्हिडिओवर 35.375 % de descuento. तसेच 1400 जणांनी हा व्हिडिओ लाइक केला आहे. .

a

एका दिव्यांग व्यक्तचचा ोदोदोदंच्या चॅनववरील सर्वाधिक ोोकप्रिय व्हिडिओ आहे. 14 सेकंदांच्या या व्हिडिओओध्ये ोदोदोद एका तरुणाला भेटट आहेत. हा तरुण ोदोदोदंशंश बोबोोबोोबोोबोोो नंंर त्यांच्या पायाला स्पर्श करून आशआशर्वाद घेोो. हा व्हिडिओ काशशचा असून 19 फेब्रुवारी 2019 रोजोज अअोडोड करण्यात आआा आहे. या व्हिडिओला तब्बल 7 कोटींहून अधिक व्ह्यूड़ तइा. तसेच 11 लाख लाईक्स मिळाले आहेत.

Narendra Modi या चॅनववर आआापर्यंयं 164 कोटोट 31 लाख 40 हजार 180 हून अधिक व्ह्यूज आहेत. PMO इंडिया, भारतयय जनता पार्टट, योग विथ ोदोदोद आणि warr ोदिथ ोदोदोद आणि warriors Mantras हे युट्यूब चॅनेल या चॅनववरून ते प्रोटहोटहोटह करतात. त्याचबरोबर ते सरकारशश संबंधित योजना, लाइव्ह इव्हेंट्सदेखखल आआल्या चॅनववर दाखवखवात.

नरेंद्र ोदोदोदंनंंर भारतात सर्वाधिक यूट्यूब सब्सक्राइबर्स राहुहु गांधंधचे आहेत. 5.25 लाख ोोकांनी राहुहु यांचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब केले आहेत. यानंंर शशशश थरूर 4.39 लाख सब्सक्राइबर्ससह तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत. 3.73

READ  ¡Ataque sin precedentes! Rusia desata 'lluvia hipersónica' sobre Ucrania; Usa bombarderos, cazas, buques de guerra y drones para ataques.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *