RECENZE: Pokémon Legends: Arceus je hra, kterou si fandov dlouho fold

Kdy loni v listopadu vyel remake Pokmon Diamond & Pearl z Nintenda DS, bylo moc fajn se zase na chvli vrtit do roku 2007. Remake en Switch skin s novou grafikou, jinak ovem respektoval originl. EN podle dosavadnch prodej a byla trefa do ernho. Spousta hr, a ji starch i novch, navtvila region Sinnoh, postavila se tmu Galactic a uila si pokmony z oblben tvrt generace.

Pro a vechno pu? Protoe v Pokémon Legends: Arceus se vypravme do regionu Hisui, kter dnes znme prv jako Sinnoh. Pesn tak, podvme se do historick verze a budeme jako prkopnci z expedinho tmu Galaxy plnit pro profesora Laventona vbec prvn pokdex. Spousta vc i jet jinak. Mnoz vnmaj divoce ijc pokmony jako nebezpen bytosti, stejn jako se dal div, pro je chytme do pok ball a zda je to vbec dobr npad.

Centrlnm hubem i vesnice Jubilife. Leyendas Pokémon: Arceus nespecifikuje, do jak doby je zasazen, take by nkter sti evokuj feudln Japonsko, u jinch u je patrn vliv Zpadu a eknme obdob Meidi. Jene pak jsou tu njak historick udlosti, odkazy na nindy, toma tko ct. Jsem si kadopdn jist, e pokud mte pro Japonsko trochu slabost, bude se vm zasazen lbit.

Na zatku jsem psal, e Arceus je po hern strnce nco pln jinho ne vechny pokmon hry, na druhou stranu, hern bych to asi nejvce pirovnal k pokmon verzi srie Monster Hunter (Historias). Nen a oteven svt. Namsto toho mme centrln hub, z nj podnikme vpravy do nkolika oblast, a postupn si takto otvrme celou mapu regionu. Pokud se m pbh posunout dl, teba plnit pbhov put. Krom toho I tuna vedlejch.

Chytm, tedy jsem

Hern smyka spov ve vlastnm chytn pokmon a plnn pokdexu. Zapomete na vtinu toho, co znte z pedchozch her. Pokmony vidme pmo v hernm svt a kad se chov jinak. Zatmco jeden jen plae kouk, a kdy vs spit, zane utkat, jin na vs zato. Skvl i, kdy njakho naapte, jak sp. Vtinou se ovem muste opatrn piblit, pikrit v trv, a ideln zezadu hodit pok ball. Ani to neprobh automaticky, muste pkn mit, vyut lze i gyroskopu. Pok ball je samozejm vc druh: nejene se kad hod do jin situace, ale maj i rozdlnou hmotnost.

K ruce postupn mte adu pedmt, kter chytn usnadn. Mete puchero nvnadu, ppadn kouovou bombu. Vechny potebn vci nemuste jen kupovat, ale sami si je vyrobte, pokud mte potebn recept a sesbran materially. Craft je zkladn, pesto se vyplat, protoe penz nen kvli vylepovn velikosti batohu nazbyt (je zbyten drah).

Kdy vs ovem pokmon escupió un natve se, u ho jen tak nechytte. Mete bu utct, nebo bojovat, oslabit ho a pokusit se ho chytit bhem zpasu. Nkdy vezmete nohy na trajo de vuelta rdi. A na nkter narazte teba jen v noci. Kadou oblast toti kiuj alfy, co jsou zvten a silnj verze pokmon, kter navc maj zlovstn erven oi. Hisui samozejm mi svoje specifick verze pokmon a krom toho tu a tam narazte na anomlie se silnmi pokmony.

Kdy pokmona chytte, neznamen to, e si ho mete odkrtnout v pokdexu. Kad pokmon m svoji kartu a sadu rznch podmnek, napklad poet chycen, poet vtzstv, pouit konkrtn schopnosti, evoluce, i kolikrt jste ho vidli pout njak konkrtn tok. Nkter podmnky maj vce tier, take zznam vylepujete prbn a vy mte dobr pocit, e postupujete. Aby se pokmon odkrtl, sta mt zznam na rovni deset, co je relativn mlo.

Pokémon Leyendas: Arceus

Rozsah pokdexu ur vai hodnost u tmu Galaxy, na n je navzna nejenom maximln rove pokmon, kter zvldnete chytit, ale i pstup do oblast. Arceus tedy rozhodn nemohu doporuit tm, kte chtj probhnout co nejrychleji.

Souboje pod hezky na tahy

Dlmi zmnami proel tak sobojov systm. Na vod bych pedeslal, e hlavn hrdina (hrdinka) nen nesmrteln. Kdy si pi pohybu v hernm svt nedte pozor, odpadnete, probudte se v tboiti a ztratte st vc. Vlastn souboje probhaj v hernm svt, bitvu iniciujete hozenm pok ballu.

a

Boj probh tradin na tahy, jak jsme zvykl. Hlavn zmnou je, e se bere v potaz rychlost. To znamen, e pokmon me zatoit teba dvakrt po sob, ne se dostane na adu sopa. Nkdy tak stihnete i prohodit sv svence a bt stle na ad. U kadho toku se asem naute silnj, ale pomalej verzi a rychlej, ale slab verzi. Clem je tak optimalizovat v as, kdy tote. Nemus to znt jako nco svtobornho, ale vsledek je zajmavj. Tak nelze hrt jen s jednm nabuenm pokmonem, ale stdat je podle situace, a vyuvat tak nejefektivnjch tok. Pedmty lze ovlivovat primrn atributy a nov toky se lze nauit u trenra na cviiti.

READ  Empleos ofrecidos por Sena, Spring Professional y Alegra

Zcela novm prvkem jsou souboje se vzneenmi pokmony. Jsou to majesttn stvoen a vy s nimi budete bojovat, abyste je zachrnili. Neekejte ovem jen klasick tahov souboj, ale na pomry srie pomrn obtnou akci, vn rozhoduj pohotov reflexy. Obtnost na pomry srie o nco vzrostla, co adu lid pot.

Pokémon Leyendas: Arceus

Pokud zrovna nejste v souboji, mete se kdykoliv teleportovat do nkterho ze zpstupnnch tboi. Pvodn jsem se bl, e to naru pohrouen se do hry, ale zbyten. Poitek z objevovn a chytn to neovlivn. Vte, e budete za tuto funkci nakonec rdi.

Postupn si tak budete umt pivolat pokmony, kte vm pomohou pohybovat se rychleji a zdolvat pekky. S jednm budete rychle bhat, s dalm hledat poklady, plhat po skalch, plavat na vod a nakonec i plachtit ve vzduchu. Dostav se tak podobn pocit jako pi hran Zeldy Aliento de lo salvaje, protoe nen msto, kter bystenezdolali.

Pbh hry je na pomry srie standardn, zajmav vci se dj sp av zvru. Je tu pr celkem slunch vtpk, u nich se uklbnete, nicmn celkov se hra bere o trochu vnji. A tak je o dost ukecanj. V tomto kontextu mi vyloen chyb dabing, kter u by to zkrtka chtlo. Motivo Pokud espada y escudo byla sla ptelstv, Arceus nm ukazuje, e neexistuje vdy jen jedna pravda, e je snadn dostat se do svru kvli banalitm ae kad se me stt na chvli vyddncem, ani by to byla jeho chyba.

Pokémon Leyendas: Arceus

Po grafick strnce i hra dost nevyrovnan. Zvolen stylizace se mi lb, por msty psob svt przdn. Problm je, e zatmco na blzko a eknme jet ve stedovch vzdlenostech psob hra dobe, zobrazen dl u je bdn. Mete tak vykouzlit kouzelnou scenerii pi zpadu slunce v trv u strom, kdy se budete kochat, stejn jako scenerii, kdy si budete kat, co to, sakra, je.

READ  WhatsApp silenciará automáticamente grupos con más de 256 participantes

Kdyby s tm Game Freak piel pi launchi Switche, así bych nad tm mvl rukou, ale tm pt let po uveden u by to chtlo zabrat vc. Zkusil jsem se na chvilku podvat na televizi a zase se urychlen vrtil ke svmu OLED Switchi v ruce. Tak se mon a pli vc odehrv za ernu obrazovkou. Kdy u jsme u tch negativ, mrz m, e ve he je je jen jedno puzzle. Jist, jsou tu dal aktivity i teba praskn balnk na as, mete si mnit obleky, podn hdanky ovem nenahrad.

Embargo mi zakazuje pmo napsat, za jak dlouho jsem hru dohrl, tak jen zmnm, e titulky jsem vidl za o fous krat dobu ne u Pokémon Briliant Diamond. Budu te hrozn tajemn, ale zrove musm dodat, e kvli jedn vci budete chtt hrt jet chvli dl. A nemyslm te jen kompletaci pokdexu.

Pokémon Leyendas: Arceus

Pokémon Leyendas: Arceus

Pokémon Leyendas: Arceus nen dokonal. Nkter vci ly urit rozpracovat vc, napklad pole ve vesnici, na kterm se daj vypstovat suroviny pro craft. Pi hran vs napadne spousta dalch drobnost, o tom jsem pesvden. Zrove je to ovem hra, po kter ada fanouk u dlouho volala. Mme tu lkav zasazen, vc lore, a hlavn vt kontrolu nad tm, jak se v hernm svt pohybujeme, jak pokmony chytme a jak bojujeme. Budete se plit, volit optimln taktiku a bhem toho veho jet sbrat rzn pedmty na craft. Pozdji se k tomu pidaj dal zpsoby pohybu. Yo a zn banln, ale je a ohromn zbavn.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *