Noticias Hebreas – Las Noticias Hebreas

ייבוא ​​​​האבוקדו ממקסיקו הופסק בעקבות שיחת טלפון מאיימת

מפפח אמאמיקני עע ובד במקסיקו קיבל איומים, שבעקבותיםם משמשד חקלאחקלאות כככיז יעלעליית ייבוא ​​פפירות. השיבוש בשרשרת האספקה ​​​​עשוי להביא לעליית מחירי הפרי

אאצות בבבית שעתשעתשעת את יבוא אבאבוקדו מממקסיקו, לאחלאח שפפיד אמאמיקני קיבל שיחת טלפון מאיימת – נ נמסנמס ממשממשד חקלאחקלאות של מקסיקו.

(Resumen: Shutterstock)

לפי ההצהרה, שירות הפיקוח של משרד החקלאות לבעלי חיים ובריאות צמחים בארצות הברית, ה- APHIS החליט להפסיק עד להודעה חדשה את פעילות בדיקת האבוקדו במדינת מיצ’ואקאן, שבמערב מקסיקו, לאחר שאחד הפקחים של הסוכנות קיבל שיחת איום לטלפון הסלולרי שלו.

ה- APHIS מסרה כי היא פתחה בחקירה כדי להעריך את האיום, ולקבוע אם האמצעים הדרושים כדי להבטיח את השלמות הפיזית של כל אנשי הסוכנות העובדים במיצ’ואקאן – אשר היא המדינה היחידה במקסיקו אשר מורשית לייצא אבוקדו לארצות הברית.

פפחים אמאמיקנים בודקים את פפירות במקסיקו, כדי ללבטיח מגמגמשלוחים מגמגיעים לאלאצות בבבית אינם נגועים במחלות שעלולות ללשפיע על גידולי אבוקדו באבאה»ב.

a

ככלק מממאמצים, אנשי ה- APHIS עםכו פגישש עם נציגי איגוד יצצני איגוד יצצני ואיזת אבוקדו (apeam) ומשטמשטמשטה מקמקומית במדיננ, כדי לטפל באיום.

«ה- APEAM משתתפת באופן פעיל עם הרשויות של שתי המדינות, כדי לפתור את הבעיה על מנת לחזק שיטות ותהליכים פנימיים. העובדות שהוזכרו כאן כבר השפיעו על כלכלת התוכנית כולה, והשפיעו על התעשייה ולמעלה מ -300.000 מקומות העבודה התלויים בה. אנחנו מעודדים את כל שחקנשחקנים בשבשששת זזו לנקוט ירות ועענות יתתה כדי לשמלשמ תוכנית יצוא חשובב כלכלכך «, נמסנמס בבצצרה לתקשותת.

בששת שבשבועות אחאחאחונים, יצצני אבוקדו ממיצ’ואקאן ייצאו יותת מ -135,000 טון אבוקדו לאלאה»ב, כךכך פי משמשד חקלאחקלאות.

READ  Los católicos chinos miran al Papa Francisco en Mongolia

. שיבושים בשבשששת אפפפאפפפאפפפ, אפילו בביפפים טטנים, יכולים ללשפיע על מחמחירים – סבסביר מאמאק קמפבל, מייסד ומנכ»ל ProducsElq, שוק דיגיטלי לקונים ומגדלים.

בינתיים, לדבריו של קמפבל, האבוקדו ממקסיקו שמוצא למכירה בארצות הברית הוא כבר בעל ערך גבוהה יותר, מכיוון שיש אי ודאות לגבי אספקה ​​עתידית, וסביר להניח שמחירים סיטונאיים גבוהים יותר ישפיעו על הצרכנים.

?האם הכתבה עניינה אותך

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *